Πάνελς(για μεγάλη ευελιξία στη δημιουργία catch lights)