Ο προσδιορισμός των όρων χρήσης των υπηρεσιών που ο ιστότοπος www.door-9.com παρέχει, γίνεται με το παρόν.

 

Ο ιστότοπος www.door-9.com είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα, στην Οδό:  Δημητρακοπούλου 97, Κουκάκι, ΤΚ: 11741, ΔΟΥ Αθηνών. Τηλ επικοινωνίας 2117359700. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της και την κράτηση σε αυτούς τον πλήρως εξοπλισμένο χώρο στον οποίο εδρεύει, μέσω της υπηρεσίας online booking του ιστότοπου. Η πολιτική απορρήτου, που έχει εφαρμογή για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, την οποία κάθε χρήστης αποδέχεται ως επισκέπτης ανεπιφύλακτα, έχει ως εξής:

1. Όροι Συμμετοχής Χρηστών

Αυτονόητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των χρηστών (επισκεπτών και πελατών) του www.door-9.com στην υπηρεσία online booking που προσφέρει είναι το μεν η αποδοχή των εδώ προσδιοριζόμενων όρων χρήσης, το δε η πιστή τήρηση αυτών. Ρητά συμφωνείται ότι το www.door-9.com διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα του αποκλεισμού χρήστη ή ακόμη και της οριστικής διαγραφής του εάν παραβεί αυτός οποιονδήποτε από τους κατωτέρω όρους οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Τρόποι και Διαδικασία Πληρωμής

Η υπηρεσία online booking του ιστότοπου www.door-9.com διαθέτει δύο τρόπους πληρωμής της κράτησης του χώρου.

 

01. Πληρωμή με Χρεωστική και Πιστωτική Κάρτα: Το www.door-9.com κάνει αποδεκτή την πληρωμή της κράτησης του χώρου με τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Visa®, MasterCard®, American Express®, Discover®. Κατά την εξέλιξη της λειτουργίας του www.door-9.com μπορεί να κάνει αποδεκτές και άλλες χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών (επισκεπτών, εγγεγραμμένων μελών και πελατών), χρησιμοποιούνται ανώτατα συστήματα ασφαλείας, όπως ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS με αλγόριθμο SHA256withRSA και μέγεθος κλειδιού 2048-bit RSA, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), τα οποία εγγυώνται στον αγοραστή ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η διαδικασία χρέωσης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και η πληρωμή της κράτησης του χώρου θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: O επισκέπτης – υποψήφιος αγοραστής – εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ως προς τις ημερομηνίες και τις ώρες τις οποίες τον ενδιαφέρει να κάνει την κράτηση του χώρου. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, κάνει την επιβεβαίωση της κράτησης του χώρου και επιλέγει τρόπο πληρωμής της κράτησης. Τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη δεν αποθηκεύονται στα συστήματα του www.door-9.com με συνεπεία να οφείλει αυτός να τα επανεισαγάγει σε κάθε καινούργια προσπάθεια. Ο χρήστης δεσμεύεται και εγγυάται με την εισαγωγή στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει και ότι εγκρίνει την δέσμευση του ποσού της αγοράς όταν και άμα αυτή ολοκληρωθεί.

 

02. Πληρωμή με την άφιξη στο χώρο: Το www.door-9.com κάνει αποδεκτή την πληρωμή της κράτησης του χώρου με την άφιξη του χρήστη στο χώρο. Στο www.door-9.com ο επισκέπτης – υποψήφιος αγοραστής – εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ως προς τις ημερομηνίες και τις ώρες τις οποίες τον ενδιαφέρει να κάνει την κράτηση του χώρου. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφων, κάνει την επιβεβαίωση της κράτησης του χώρου και επιλέγει τρόπο πληρωμής της κράτησης. Με την επιλογή ‘Πληρωμή με την άφιξη στο χώρο’ η διαδικασία της κράτησης ολοκληρώνεται στο www.door-9.com και η διαδικασία πληρωμής της κράτησης ολοκληρώνεται με την άφιξη του χρήστη στο χώρο είτε με μετρητά, είτε με τη χρέωση της χρεωστικής ή της πιστωτικής του κάρτας.

3. Ακυρώσεις Κρατήσεων

Μπορείς να κάνεις ακύρωση κράτησης συμπεριλαμβανομένων όλων των επιλεγμένων χρονικών περιθωρίων, μέχρι 2 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης στο Studio door-9, είτε έχεις πληρώσει το συνολικό ποσό, είτε όχι, λόγω αδυναμίας άφιξης στον χώρο και λόγω αλλαγής ώρας. Ο σύνδεσμος ακύρωσης βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης της κράτησης. Μετά την ακύρωση θα λάβεις email επιβεβαίωσης ακύρωσης της κράτησης.

Αδυναμία άφιξης: Εφόσον έχεις ήδη πληρώσει, θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με το Studio door-9 ώστε να τακτοποιηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού.

Αλλαγή ώρας: Μετά την ακύρωση θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις εκ νέου τη φόρμα κρατήσεων ή να επικοινωνήσεις με το Studio door-9. Εάν πραγματοποιήσεις τη νέα κράτηση μέσω της φόρμας online κρατήσεων, κάνε κλικ στον τρόπο πληρωμής ‘Πληρωμή με την άφιξη στον χώρο’ ώστε να τακτοποιηθεί η οποιαδήποτε διαφορά του συνολικού ποσού που μπορεί να προκύψει λόγω επιλογής περισσότερων ή λιγότερων χρονικών περιθωρίων.

 

Τροποποίηση Προϋποθέσεων Πολιτικής Ακύρωσης Κρατήσεων: Το www.door-9.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τις παρούσες προϋποθέσεις της πολιτικής ακύρωσης κρατήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες (επισκέπτες, εγγεγραμμένα μέλη και πελάτες) οι οποίοι θα ενημερώνονται από ειδικούς χώρους του ιστότοπου, καθώς και με ενημερωτικό email για τις γενόμενες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες χωρίς να μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία εξαίρεση. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του www.door-9.com.

4. Δέσμευση του Χώρου

Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω έγκυρη επιβεβαίωση κράτησης του χώρου, ήτοι μετά την επιτυχή πληρωμή της χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ή της ενημέρωσης από αυτόν για την πληρωμή με την άφιξη στο χώρο, ξεκινά η διαδικασία προετοιμασίας του χώρου τον οποίο θα δεσμεύσει ο χρήστης για τα χρονικά περιθώρια (ημερομηνίες, ώρες) τα οποία επέλεξε.

Το www.door-9.com θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άμεση αναλυτική ενημέρωση του χρήστη με email σχετικά με την κράτηση.

To www.door-9.com δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που δεν μπορεί να επηρεάσει. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο το www.door-9.com προβλέπει ότι θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση δέσμευσης του χώρου, οφείλει να έρθει σε επαφή με τον χρήστη και να τον ενημερώσει σχετικά.

5. Χρήση του Χώρου και του Εξοπλισμού

Ο χώρος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το Studio door-9, καθώς και ο ιστότοπος www.door-9.com στον οποίο αναγράφονται, είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ. Η κατάσταση του χώρου και του εξοπλισμού καταγράφεται πριν την άφιξη του κάθε πελάτη. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί φθορά στον χώρο ή/και στον εξοπλισμό, ευθύνεται ο πελάτης. Γίνεται αξιολόγηση και κοστολόγηση της φθοράς και ο πελάτης επιβαρύνεται το κόστος της. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο ιδιόκτητος εξοπλισμός, ο πελάτης μπορεί να φέρει τον δικό σου εξοπλισμό. Ο χώρος προστατεύεται με συναγερμό και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Στην περίπτωση φθοράς ή κλοπής εξοπλισμού πελατών, ο ιδιοκτήτης του Studio door-9 δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.