Ο προσδιορισμός της πολιτικής απορρήτου του ιστότοπου www.door-9.com γίνεται με το παρόν.

 

Ο ιστότοπος www.door-9.com είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα, στην Οδό:  Δημητρακοπούλου 97, Κουκάκι, ΤΚ: 11741, ΔΟΥ Αθηνών. Τηλ επικοινωνίας 2117359700. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της και την κράτηση σε αυτούς τον πλήρως εξοπλισμένο χώρο στον οποίο εδρεύει, μέσω της υπηρεσίας online booking του ιστότοπου. Η πολιτική απορρήτου, που έχει εφαρμογή για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, την οποία κάθε χρήστης αποδέχεται ως επισκέπτης ανεπιφύλακτα, έχει ως εξής:

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα, στην Οδό:  Δημητρακοπούλου 97, Κουκάκι, ΤΚ: 11741, ΔΟΥ Αθηνών τηλ επικοινωνίας 2117359700, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).

2. Δεδομένα που ζητάμε από εσάς

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο www.door-9.com χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προχωρήσετε στη χρήση της υπηρεσίας online booking χωρίς να είστε μέλος (ως επισκέπτης), ή εάν στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας email. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε είναι ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, μήνυμα.

 

Πληροφορίες που αφορούν την κράτηση του χώρου: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, μήνυμα. Τα στοιχεία σχετικά με την κράτηση του χώρου είναι οι ημερομηνίες δέσμευσης του χώρου, συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια δέσμευσης (ώρες) του χώρου και η επιλογή μεθόδου πληρωμής κράτησης του χώρου.

 

Πληροφορίες που αφορούν τη φόρμα επικοινωνίας: Τα απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και μήνυμα.

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.door-9.com και προκειμένου να κάνετε χρήση της υπηρεσίας online booking ή να στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας μέσω newsletter, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.door-9.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Ο ιστότοπος www.door-9.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, τα τηρεί ο ιστότοπος www.door-9.com με ασφάλεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη παράγραφο 4 του παρόντος συμφωνητικού.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον ιστότοπο www.door-9.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο www.door-9.com με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους πελάτες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ατομική επιχείρηση, προκειμένου οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το στούντιο, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να γίνονται οι κρατήσεις του χώρου μέσω της υπηρεσίας online booking του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ατομική επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερες υπηρεσίες και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ατομική επιχείρηση. Η ατομική επιχείρηση δεν διανέμει σε κανέναν (εταιρεία, οργανισμό κλπ) που δεν συνδέεται με το www.door-9.com, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας και πελάτες της επιχείρησης.

4. Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας Δεδομένων

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ δεσμεύεται να προστατεύει όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες του ιστότοπου www.door-9.com. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας όλων των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Η ατομική επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Η ατομική επιχείρηση θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη παράγραφο 4 του παρόντος συμφωνητικού.

5. Απόρρητο και Ασφάλεια Συναλλαγών / Πολιτική Δεδομένων

Βασικό μέλημα και πρωταρχική φροντίδα του www.door-9.com είναι η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών που εγγυούνται την ασφάλεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών (επισκεπτών και πελατών) και πληροφοριών σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου. Το www.door-9.com, εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με την χρησιμοποίηση των πιο πρόσφορων τεχνολογικών μεθόδων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών.

 

Όλες οι συναλλαγές δημιουργούνται, επεξεργάζονται και ολοκληρώνονται στον ιστότοπο https://www.stripe.com , ο οποίος προστατεύεται με ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης. Διαβάστε τη Συμφωνία χρήστη για την υπηρεσία Stripe.

 

Επιπρόσθετα η πρόσβαση στα συστήματα του www.door-9.com (servers) ελέγχεται ενδεικτικά από firewall κλπ, με βάση το οποίο η πρόσβαση στα συστήματα του είναι ελεγχόμενη και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πληροφοριών σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι η αυστηρή τήρηση του απορρήτου και η προστασία των κάθε είδους δεδομένων αποτελεί κύρια μέριμνα του www.door-9.com. Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, μήνυμα) και οι πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου (ημερομηνίες, ώρες, μέθοδος πληρωμής, συνολικό ποσό κράτησης) τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα οι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο www.door-9.com, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της μεταξύ μας σχέσης, τα στοιχεία αυτά διαγράφονται οριστικά από τις βάσεις δεδομένων του www.door-9 και δεν είναι προσβάσιμα πλέον μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της μεταξύ μας σχέσης. Για τους επισκέπτες οι οποίοι κάνουν κράτηση του χώρου με την υπηρεσία online booking του ιστότοπου www.door-9.com, καθώς επίσης αποστέλλουν μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, μήνυμα) και οι πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου (ημερομηνίες, ώρες, μέθοδος πληρωμής, συνολικό ποσό κράτησης) τηρούνται με ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων του www.door-9.com για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος γίνεται οριστική διαγραφή όλων των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων του www.door9.com χωρίς να γίνει εξαγωγή σε μορφή τοπικού αρχείου. Ως αποτέλεσμα, όλα τα στοιχεία που είχαν ληφθεί από την ημέρα διαγραφής και πριν μέσω της φόρμας online κρατήσεων και επικοινωνίας του ιστότοπου www.door-9.com δεν είναι πλέον προσβάσιμα με οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον, όλα τα emails επιβεβαιώσεων των κρατήσεων διαγράφονται οριστικά από τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (mail server) του www.door-9.com καθώς και από τα εγκατεστημένα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients) μετά την πάροδο των 6 μηνών.

 

Το www.door-9.com εγγυάται στους χρήστες (επισκέπτες, εγγεγραμμένα μέλη και πελάτες) ότι όλα τα στοιχεία που του παρέχουν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ. Το www.door-9.com δεν αποκαλύπτει σε κανένα και για οποιανδήποτε αιτία τα στοιχεία των χρηστών του εκτός εάν αυτό του ζητηθεί με δικαστική συνδρομή και με την προβλεπόμενη διαδικασία από με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν και διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης ή αλλαγής κάποιου από αυτά σε περίπτωση λάθους.

6. Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο www.door-9.com ανήκει αποκλειστικά στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η ατομική επιχείρηση και οι δικαιοπάροχοί της, ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.door-9.com ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο www.door-9.com. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.door-9.com, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου www.door-9.com ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.door-9.com χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ατομικής επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου www.door-9.com χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της ατομικής επιχείρησης.

 

Οι χρήστες με τη χρήση του www.door-9.com αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.door-9.com ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.door-9.com για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της ατομικής επιχείρησης.

7. Χρήση Cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.door-9.com και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας. Αποκτώντας πρόσβαση στο www.door-9.com αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.

 

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ χρησιμοποιεί “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου www.door-9.com. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τον ιδιοκτήτη να σας ξεχωρίσουν/αναγνωρίσουν από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί. Στον Διαδικτυακό Τόπο χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα (απολύτως απαραίτητα cookies). Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά όμως δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, υπάρχουν και τα cookies επιδόσεων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον Διαδικτυακό Τόπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα ή την περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλες ιστοσελίδες. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Διαδικτυακού Τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.

 

Χρησιμοποιούμε cookies που παρέχονται από έμπιστες τρίτες οντότητες (Trusted Third Party Cookies). Η παρακάτω ενότητα περιγράφει λεπτομερώς τα cookies τρίτων που μπορεί να συναντήσετε μέσω του www.door-9.com.

Το Google Analytics είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στοιχείων στο διαδίκτυο για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε το www.door-9.com και τους τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορεί να παρακολουθούν στοιχεία όπως πόσο χρόνο ξοδεύετε στην ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε αποτελεσματικό περιεχόμενο (engaging content). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, διαβάστε τους Όρους Παροχής υπηρεσιών του Google Analytics.

8. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Ανήλικους

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί (είσαστε κάτω των 18 ετών) πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρούσες προϋποθέσεις πολιτικής απορρήτου του ιστότοπου www.door-9.com θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των προϋποθέσεων πολιτικής απορρήτου από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία online booking του ιστότοπου www.door-9.com, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στις παρούσες προϋποθέσεις πολιτικής απορρήτου.

9. Τροποποίηση Προϋποθέσεων Πολιτικής Απορρήτου

Το www.door-9.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τις παρούσες προϋποθέσεις της πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες (επισκέπτες και πελάτες) οι οποίοι θα ενημερώνονται από ειδικούς χώρους του ιστότοπου, καθώς και με ενημερωτικό email για τις γενόμενες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες χωρίς να μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία εξαίρεση. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του www.door-9.com.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν Συμφωνητικό όπως επίσης και κάθε τυχόν σχέση συμβατική ή εξωσυμβατική μεταξύ του www.door-9 και των χρηστών του (επισκέπτες και πελάτες), διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την εκδίκαση τυχόν διαφοράς, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.