Φωτογράφιση/Κινηματογράφιση Θεατρικής Παράστασης|Theatre Production Photography/Videography And Backstage

Σε συνεργασία με εσάς δημιουργούμε φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό για την προώθηση και μαγνητοσκόπηση της παράστασης σας, βρίσκοντας ένα concept το οποίο να αναδεικνύει καλύτερα την εκάστοτε καλλιτεχνική δημιουργία.

Share